JPS Disseny

dossier | projectes | Bar del Poble - Publicitat Febrer 2017

BAR DEL POBLE - PUBLICITAT FEBRER 2017


bar-del-poble-publicitat-febrer-2017-170503

Disseny anunci publicitari 4 tintes CMYK format 91x128 mm per a la publicació a la revista L'Alzina 191