JPS Disseny

dossier | projectes | La Lola Restaurant - Publicitat Gener 2017

LA LOLA RESTAURANT - PUBLICITAT GENER 2017


la-lola-restaurant-publicitat-gener-2017-170503

Disseny anunci publicitari 4 tintes CMYK format 124,7 x 195 mm per a la publicació a la revista L'Alzina 190