JPS Disseny

Imatges en baixa, mitjana i alta resolució, part 2

GEN

04

2017

JPS Disseny

josep m. pasadas

imatges-en-baixa-mitjana-i-alta-resolucio-part-2-180706

Determinar la qualitat de la imatge en funció del seu tamany o resolució a partir de la seva informació en píxels i la conversió a la mida mètrica real.

dpi, ppp i ppc

Abans de continuar, hem de parlar de la terminologia o nomenclatura de la informació digital.

dpi: de l’anglès dot per inch.
ppp: dpi en català [píxel per polzada]
ppc: píxel per centímetre [no confondre amb pay per click, abreviatura utilitzada a l’àmbit del marketing online]. És la relació de píxels continguts en un centímetre. Normalment, com quasi bé tot en el món tecnològic, s’utilitza la relació anglosaxona dpi o ppp [1 polzada = 2,54 cm || 1 cm = 0,39 polzades].

Imatges a 72 ppp, o baixa resolució

Per defecte, les imatges digitals, a l’igual de l’espai de color, que ens ve donat en RGB, el seu tamany ens ve indicat a 72 ppp. Això, d’entrada, no vol dir que la imatge tingui baixa resolució [ho ampliarem al proper article]. Direm que la imatge té poca qualitat o baixa resolució quan el suport final on hagi de publicar-se necessiti una resolució de 150 o 300 ppp, i la seva conversió no ens doni el tamany desitjat.

Els suports que fan servir les imatges a 72 ppp són totes les pantalles electròniques. Imatges de càmera, d’ordinador, web, presentacions, etc.

Imatges a 150 ppp, o resolució mitjana

Les imatges a 150 ppp o de resolució mitjana són les que habitualment s’han de fer servir per a impressores. Són les imatges que hem de col·locar als documents de Word, Apple Pages, Excel, Apple Numbers, etc.

Imatges a 300 ppp, o alta resolució

Les imatges a 300 ppp, o alta resolució, són les que bàsicament hem d’entregar a editorials i impremtes per l’obtenció d’una impressió de qualitat [pels laboratoris fotogràfics, les imatges o fotografies en alta resolució comencen en 254 ppp]. Són les imatges que farem servir per a catàlegs, llibres, revistes, etc.

Al proper article parlarem de la conversió entre resolucions i com afecta a la qualitat.
Fins aviat...

COMPARTEIX L'ARTICLE ...

O ENVIA'M UN COMENTARI ...    C O M E N T A R . . .

Aquest website fa servir cookies

Fem servir les cookies per a assegurar que li donem la millor experiència de navegació al nostre website.


+ info...