JPS Disseny

Imatges en baixa, mitjana i alta resolució, part 3

GEN

24

2017

JPS Disseny

josep m. pasadas

imatges-en-baixa-mitjana-i-alta-resolucio-part-3-180706

Conversió entre resolucions, ampliacions i reduccions del tamany de les imatges i la seva afectació a la qualitat o resolució a l’hora de l’edició.

Mostrejar o remostreig, sotsmostreig i supermostreig d’una imatge

Parlarem de remostreig d’imatge quan a l’hora de modificar la seva resolució, «trampejarem» el seu tamany final en píxels. Si reduïm el tamany parlarem de sotsmostreig. A l’hora de fer una ampliació, parlarem de supermostreig.

Si a l’hora de fer la conversió no «trampegem» la informació de píxels de la imatge parlarem de no-mostreig o conversió sense pèrdua de qualitat.

Conversió de resolució sense pèrdua de qualitat

Per fer la conversió de resolució d’una imatge necessitarem un programa d’edició d’imatges, com Photoshop o Gimp.

Agafarem, com a exemple, una imatge amb un tamany de 800 x 600 px a 72 ppp.

El total de píxels que conté la imatge és de 480.000. A 72 ppp, la seva mida és 28,22 x 21,17 cm. Si canviem la seva resolució a 150 ppp sense remostreig [no-mostreig], el seu tamany passarà a ser 13,55 x 10,16 cm. Si canviem la resolució a 300 ppp, el seu tamany serà de 6,77 x 5,08 cm.

En tots els casos, la resolució no ha canviat: la imatge continua tenint 480.000 píxels. Per tant, NO HEM PERDUT QUALITAT. Hem anat reduïnt la seva mida en cm [amplada 28,22 a 72, 13,55 a 150 i 6,77 a 300].

Reducció: conversió de resolució sense pèrdua de qualitat

Ara, agafarem la mateixa imatge de 800 x 600 px a 72 ppp i la reduirem, fent un sotsmostreig. Per exemple, la passarem a 400 x 300 px mantenint els 72 ppp [reduir un 50%]. La imatge tindrà ara una mida de 14,13 x 10,60 cm. La informació en píxels s’ha reduït a 120.000. Acabem de perdre 360.000 píxels d’informació. Sí que hem perdut qualitat, però al ser una reducció, en el fons, el programa ha fet una simplificació de píxels que, respecte a la qualitat del format final obtingut, visualment pràcticament no ha variat [els programes fan servir uns algoritmes perquè en la pràctica sigui així].

Podem dir així que, en la reducció, no hi ha pèrdua de qualitat.

Ampliació: conversió de resolució amb pèrdua de qualitat

Al contrari de l’exemple anterior, ara agafem la mateixa imatge de 800 x 600 px a 72 ppp i l’ampliem, fent un supermostreig, per exemple, la passem a 1200 x 900 px a 72 ppp. [ampliar un 50%]. La imatge tindrà ara una mida de 42,33 x 31,75 cm. La informació de píxels s’ha ampliat a 1.080.000. Per tant, hem agut d’afegir 600.000 px a la informació de la imatge. Però, d’on han sortit aquests 600.000 píxels d’informació? Doncs el programa se’ls ha hagut d’«inventar», mitjançant complexos algoritmes. Com que aquesta informació la imatge no la incorpora d’origen, per molt bona que sigui la interpretació/interpolació dels píxels inventats pel programa, sempre obtindrem una imatge que li falta qualitat.

Conclusions de les conversions d’imatge

Per concloure aquest article, sempre hem de tenir present:
• El tamany final en centímetres o mil·límetres que tindrà la imatge.
• La resolució que ens demana la editorial o la impremta.
• Recordar que si reduïm, no passa res, però que si ampliem amb supermostreig, perdrem inexorablement qualitat.
En definitiva, és preferible posar la qualitat dels nostres dispositius de fer fotos [càmeres, smartphones, tablets, etc] al màxim encara que vagi en detriment de la quantitat de fotos que podem emmagatzemar a les nostres targetes de memòria perquè, quan més «pesi» o més quantitat de píxels tingui una imatge, més garantien en tindrem de que la podrem fer servir a qualsevol mitjà de comunicació.

Fins aviat...

COMPARTEIX L'ARTICLE ...

O ENVIA'M UN COMENTARI ...    C O M E N T A R . . .

Aquest website fa servir cookies

Fem servir les cookies per a assegurar que li donem la millor experiència de navegació al nostre website.


+ info...