JPS Disseny

Migrar e-mail de POP a IMAP

MAR

04

2017

JPS Disseny

josep m. pasadas

migrar-email-de-pop-a-imap-180706

Per gestionar tots els comptes de correu des de qualsevol dispositiu, PC, smartphone, tablet, smartwatch, etc. sense problemes de duplicats, hem de migrar de POP a IMAP.

Diferències entre POP i IMAP

Abans de l’arribada dels dispositius d’última generació i els núbols, bàsicament smartphones i tablets, ens vam acostumar a fer servir el gestor de correu que incorporava el sistema operatiu del nostre PC o Mac si ens voliem estalviar el fet de conectar-nos a cada servidor per veure la safata d’entrada de cada compte d’email [Outlook per a Windows, Apple Mail per a Mac, Thunderbird per a Linux] . Al gestor de correu pots tenir tants comptes con necessitis, i en una sola safata d’entrada pots gestionar tot el trànsit a la vegada.

Aquests comptes que administra el gestor de correu o e-mail, la major part d’usuaris els vam introduir amb la configuració de «servidor de correu entrant POP». Això vol dir que dins del gestor de correu de l’ordinador, el que tenim realment és una còpia del compte del servidor real, és a dir, que el servidior m’està entregant una còpia dels missatges que, una vegada dins de l’ordinador, els utilitzo i deso en funció de les meves necessitats, físicament al disc dur.

Avui dia, tots els que tenim més de dos o tres dispositius, i a tots ells tenim els comptes d’e-mail, ens podem fer un fart d’eliminar missatges a cada aparell si els comptes estan configurats com a POP. En aquest cas, convindria canviar la configuració del «servidor de correu entrat a IMAP». Per què? Perquè la configuració IMAP vol dir que la gestió és virtual i/o remota. Ja no tens un duplicat del compte del servidor físicament. El que tens és una «finestra virtual al servidor» per a fer les gestions oportunes.

En resum, una configuració de correu POP és una còpia física de les safates o carpetes del servidor dins el teu dispositiu; una configuració de correu IMAP és una finestra virtual de les safates o carpetes del servidor, una connexió remota però amb l’entorn gràfic de l’aplicació del dispositiu i no a través del navegador.

Com migrar els comptes?

Aparentment hauria de ser molt fàcil, canviant uns paràmetres i fora. La realitat és una altra. Aparentment, la entrega dels missatges per part del servidor semblen iguals, però la veritat és diferent. Mentre amb POP ens entreguen una còpia, amb IMAP ens permet fer la gestió remota amb el servidor. Això implica canviar el compte al gestor de correu des de l’inici: HEM DE CREAR UN COMPTE NOU!

No ens hem d’espantar pel fet de crear un compte nou. Ara explicaré els passos a seguir:

 1. Fer una còpia de seguretat

  El primer que hem de fer per a conservar tots els nostres e-mails a l’ordinador és fe una còpia de seguretat. El lloc on s’emmagatzemen aquests arxius canvia en funció de l’entorn del programa i el sistema operatiu.

  1. Entorn Windows | Outlook:

   Hem de localitzar els arxius .PST. Depèn de la versió canviarà la ubicació. Mireu aquest link.

  2. Entorn Mac | Apple Mail:

   Hem de localitzar la carpeta «mail» a /Users/[nom-d’usuari]/Library/Mail. Allà hi trobareu totes les bústies.

  3. Entorn Linux | Thunderbird:

   He de localitzar el lloc de la ubicació de les dades personals de Thunderbird. Mireu aquest link.

 2. Habilitar IMAP al servidor

  Hem d’entrar al servidor i a la configuració del compte, averiguar si es pot habilitar la opció IMAP per a cada compte que volem passar a IMAP. Si es pot fer, habiliteu-la.

 3. Crear un compte nou

  Ara, al nostre gestor de correu, sense eliminar els comptes actuals, crearem tants comptes nous com els que volem passar a IMAP. Com? Amb els paràmetres que indica cada servidor, feu la configuració dels comptes nous [servidor de correu entrant, servidor de sortida, etc.]. Això sí, a l’hora de triar el tipus de compte heu de dir IMAP.

 4. Correu duplicat

  Després de configurar tots els comptes nous tindrem un grapat de e-mails duplicats, perquè els fils estan entrant per via POP i per via IMAP: en el fons, en aquest moment tenim els comptes duplicats.

 5. Trasllat d’e-mails

  Aquesta és la part més entretinguda. Hem de copiar o traslladar tots els missatges o e-mails de cada carpeta de compte POP, tal i com nosaltres gestionem les nostres carpetes a les noves de cada compte IMAP. Això trigarà més o menys, depenent de la quantitat de missatges, la quantitat de carpetes i la quantitat de comptes que tingueu al vostre gestor.

 6. Eliminar els comptes POP

  Ara que hem traslladat els e-mails que volem conservar en actiu als nous comptes IMAP, ja podem eliminar tots els comptes POP. D’aquesta manera deixarem de tenir e-mails duplicats. Si per alguna raó hi ha cap missatge que no el trobem i sabem que ha de ser-hi, sempre podem importar la carpeta o missatges de la còpia de seguretat que hem fet al començament.

Si aquests passos ho hem fet a l’ordinador, hem de pensar que hem de fer el mateix als smartphones i tablets. Per a aquests dispositius, recomano crear els nous comptes primer i eliminar els altres POP després.

Gestió de correu

Ara hem de pensar que, com a cada dispositiu ja tenim tots els comptes IMAP, si eliminem qualsevol correu l’estarem eliminat del servidor. Per lo tant, ja no sortiran als altres dispositius.

Fins aviat...

COMPARTEIX L'ARTICLE ...

O ENVIA'M UN COMENTARI ...    C O M E N T A R . . .

Aquest website fa servir cookies

Fem servir les cookies per a assegurar que li donem la millor experiència de navegació al nostre website.


+ info...