JPS Disseny

Nova eina: Guia de color «solid to process» CMYK en PDF

MAR

26

2019

JPS Disseny

josep m. pasadas

nova-eina-guia-color-solid-to-process-cmyk-pdf-190326

Ja tens una guia de color «solid to process» CMYK en passos de 10% i 300% màxim de cobertura total de tinta, especial per a dissenyadors i creatius per a treballar amb impremtes.

Color «solid to process»

Què és color o sistema «solid to process»?

Ens hem de remontar als anys 90 per a parlar del sistema «solid to process». Al sector gràfic, tant a nivell creatiu com a nivell impressor, la guia de color més estesa és la guia PANTONE®, amb la qual podem referenciar la gran gamma de colors que contè. D'una banda, tenim els colors C «coated» o estocats, on la guia PANTONE® mostra el resultat de com quedarà el color imprès en suports estocats, seguint la pauta de barrejar els colors bàsics segons les proporcions indicades; d'altra banda, els colors U «uncoated» o no estocats, és a dir, suports tipus offset. Totes dues guies es refereixen a tintes planes o directes, tonalitats que ha de fer l'impressor.

Però, què passa quan hem d'imprimir un catàleg amb imatges a color? Al món gràfic, la impressió d'imatges de color es basa en la impressió a 4 colors o canals: cian, magenta, groc i negre, coneguts a l'argot com a CMYK [Cyan Magenta Yellow blacK]. Les fotografies digitals estan creades en 3 canals: vermell, verd i blau, coneguts com a RGB [Red Green Blue]. Aquestes imatges s'han de convertir del sistema RGB al CMYK per a la seva impressió correcta, ja que RGB parla de intensitat de llum, i CMYK parla de tintes per a la impressió en suport físic, no virtual.

Per a combinar la impressió de les imatges amb gràfics i textes de colors no és rendible fer impressions a, per exemple, 18 colors. La solució passa per desglossar els colors plans o directes en combinacions dels 4 colors primaris d'impressió, CMYK. Aquesta solució no és perfecta, ja que molts dels colors PANTONE®, com ara els ataronjats, no són massa aproximats, encara que la major part s'hi assemblen bastant. Aquest desglossament dels colors PANTONE® és el que la mateixa marca PANTONE® va anomenar com a «solid to process».

Cobertura 300% i cobertura 400%

Què és la «cobertura 300%»? I la «cobertura 400%»?

Cobertura 400%

La definició de la «cobertura 400%» és molt senzilla: comptant que cada canal te una cobertura d'entre 0 i 100%, la suma dels 4 canals CMYK serà, com a màxim, del 400%.

Cobertura 300%

Per a parlar de la definició de la «cobertura 300%» també ens hem de remuntar uns quants anys enrere, abans de la creació de documents digitals.

Els creatius pre-impressors que preparaven les creativitats conbinaven diferents percentatges de cian, magenta, groc i negre per a fer els diferents colors, però sempre pensant en la facilitat per a l'impressor i el resultat i qualitat finals: combinar 3 canals o colors, un a sobre de l'altre te més dificultat que fer-ho només amb 2 colors. Si combinem els 4 colors, un a sobre de l'altre, la dificultat és molt elevada.

L'estudi que va fer la casa PANTONE® de la conversió a colors CMYK de les seves principals guies de color, PANTONE C i PANTONE U, va aconseguir simplificar la major part dels seus colors combinant, com a màxim, 3 canals cada vegada, i no 4, per a l'obtenció dels seus colors, ajundant d'aquesta manera al creatiu i a l'impressor. El colors estaven formats per CM, CY, CK, MY, MK, YK, CMY, CMK, CYK i MYK. El resultat: PANTONE «SOLID TO PROCESS».

L'era digital

L'autoedició i els colors PANTONE®

El començament de l'anomenat «autoedició», amb programes com «Page Maker», «Freehand», «Quark-X-Press», «Photoshop» o «Illustrator» van començar a incorporar les guies virtuals de color PANTONE®.

Però, quins problemes ens vam trobar els que ens dedicàvem al disseny gràfic? Doncs que aquestes guies PANTONE® tenien valors diferents depenent del programa que feies servir per a la creació. Si dissenyaves l'interior d'una revista amb «Quark», i la coberta amb «Freehand» o «Illustrator», els mateixos colors tenien diferents lectures.

La solució

La solució? Després de moltes proves realitzades amb tots els programes vaig comprovar que si fèiem servir la guia «solid to process» en lloc d'altres, els percentatges hi coincidien completament [bé, a excepció del desaparegut «Freehand» que, encara que pràcticament hi coincidien tots els canals, la seva nomenclatura, no: els colors acabaven en ...CVC].

Ja fa molts anys que hi treballo amb aquesta guia PANTONE® «solid to process» i no tinc cap problema. I això que les versions dels programes actuals no la incorporen directament [o senzillament ja no la incorporen], l'haig d'instal·lar manualment.

La guia de color «solid to process» CMYK 300

Desprès d'haver-me trobat en moltes ocasions on el client o el creatiu volen un resultat imprès, encara que els documents i/o originals no corresponen al resultat que volen aconseguir, he decidit fer aquesta guia de color «solid to process» CMYK 300 per a qui vulgui encertar amb els colors més adients ràpidament.

Aquesta guia la podeu descarregar en format PDF des d'aquí. La podeu treballar per pantalla per a comparar colors amb els vostres documents CMYK, sobre tot*. També la podeu imprimir a la vostra impremta habitual per a tenir la guia en format físic i poder, així, coimparar amb originals físics impressos.

*No entraré ara en aprofundir en les diferències entre RGB i CMYK. Això ja ho vaig explicar aquí [part 1] i aquí [part 2]

Fins aviat...

COMPARTEIX L'ARTICLE ...

O ENVIA'M UN COMENTARI ...    C O M E N T A R . . .

Aquest website fa servir cookies

Fem servir les cookies per a assegurar que li donem la millor experiència de navegació al nostre website.


+ info...